1. Úvodní ustanovení

Zakoupením vzdělávacích kurzů nebo e-booků či dalších produktů na webu www.hypnoporod-kurzy.cz potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP). VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu vzdělávacího produktu uzavřené na dálku mezi prodávajícím a Klientem.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Základní pojmy

Poskytovatelem vzdělávacích kurzů a e-booků a dalších produktů na www.hypnoporod-kurzy.cz  je lektorka Kristýna Beránková – IČO:  07424949, Horákov 53, Mokrá-Horákov, 66404 (dále jen Prodejce).

Klientem se rozumí fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vzdělávací produkt nabízený Prodejcem na www.hypnoporod-kurzy.cz (dále jen Klient).

Vzdělávacím kurzem se rozumí kterýkoliv z následujících výukových kurzů:
HypnoPorod® – praktická předporodní příprava, HypnoPorod® – praktická předporodní příprava – online a další online produkty uvedené na webu www.hypnoporod-kurzy.cz

E-bookem se rozumí kterýkoliv následujících e-booků: Uvolněná u porodu!, Manuál jak přijet do porodnice včas a další.

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online vzdělávacího produktu na webové stránce www.hypnoporod-kurzy.cz. Odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat:  

 • Jméno a Příjmení klienta
 • E-mailovou adresu
 • Předpokládaný termín porodu (v některých případech)
 • Účast partnera (v některých případech)
 • Název kurzu
 • Datum kurzu

Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi vzdělávacích kurzů a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Prodejcem a Klientem.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce.  Platí výhradně ceny uvedené na internetové stránce www.hypnoporod-kurzy.cz.

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách prodejce (www.hypnoporod-kurzy.cz).

3. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese www.hypnoporod-kurzy.cz.
 2. Klient si objednává předmět smlouvy (produkt) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.hypnoporod-kurzy.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
 3. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.hypnoporod-kurzy.cz  a že s nimi souhlasí. 
 4. Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu kurzu.

4. Cena a způsob platby

 1. Aktuální cena vzdělávacích produktů je uvedena na webové stránce Prodejce www.hypnoporod-kurzy.cz a také ve shrnutí elektronické objednávky.
 2. Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení platby. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail. Prodejce není plátce DPH.
 3. Možnosti platby: a) bankovním převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře
  b) hotovostí. Po domluvě s lektorkou je možná hotovostní úhrada před začátkem kurzu.
  c) online platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay.  

5. Dodací podmínky, reklamace a odstoupení od smlouvy

1. Místo v kurzu máte plně rezervované až po uhrazení faktury za kurz. Kurz se koná v místě a čase uvedeném v objednávkovém formuláři.
2. Klient komunikuje vždy s konkrétní lektorkou (Prodejcem), ke které zaslal rezervaci kurzu, e-mailem nebo telefonicky.
3. E-booky jsou distribuovány výhradně online formou na e-mailovou adresu Klienta.
4. V případě, že se rozhodnete kurzu nezúčastnit, platí následující storno podmínky:

 • Dvoudenní kurz – HypnoPorod®

  Částka 2 000 Kč z celkové
  částky 5 000 Kč tvoří nevratnou zálohu, která vždy zůstává lektorce.

Zbytek částky v případech obou typů kurzu je možné získat zpět na
základě následujících podmínek:

 • 3000 Kč v případě zrušení
  účasti více než 1 měsíc předem.
 • 2000 Kč v případě zrušení
  účasti v rozmezí 14 – 30 dní předem.
 • 1000 Kč v případě zrušení
  v rozmezí 7 -13 dní předem.

V případě zrušení účasti méně než 7 dní před kurzem částka propadá.

V případě online kurzů platí v souladu s platnou legislativou možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů od zakoupení. A to bez udání důvodu.

Reklamace budou přijímány na technické zajištění kurzu. Klient upozorní na závadu technického fungování kurzu emailem uvedeným buď na webu nebo zde – info@hypnoporod-kurzy.cz.

Závada bude neprodleně, nejpozději však do 30 dnů odstraněna. Pokud odstraněna nebude, má klient nárok na vrácení peněz. O průběhu a vyřízení reklamace bude klient informován emailem.

Reklamace se nevztahuje na obsahovou část kurzu.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.
 2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 3. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a svých produktech.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 10. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.hypnoporod-kurzy.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.hypnoporod-kurzy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.